ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΩΤΕΑΣ
Λάμπρου Κατσώνη 9, Αθήνα - Ελλάδα 114 72
Μ.Η.Τ.Ε. 02 06 Κ 01 3Α 00177 0 0
τηλ: 210 6430735
email: info@proteashotel.gr

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ